O1 - Koulutukselliset verkkopakopelit

Koulutukselliset verkkopakopelit käsittelevät neljää keskeistä osaamisaluetta; digitaaliset taidot, sosiaaliset- ja kansalaistaidot, aloitekyky ja yrittäjyystaidot, tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot.

Kussakin osaamisalueessa on neljä eri taitotasoa; johdanto, keskitaso, edistynyt ja asiantuntija.

 

 

Kouluttajan käsikirja - asiantuntijataso

Lataa

Katsele verkossa

Kouluttajan käsikirja - edistyneet

Lataa

Katsele verkossa

Kouluttajan käsikirja - johdantotaso

Lataa

Katsele verkossa

Kouluttajan käsikirja - keskitaso

Lataa

Katsele verkossa

NEET-SYSTEM IO1 Escape Room Tutor Handbook Advanced Level.hr

Lataa

Katsele verkossa

NEET-SYSTEM IO1 Escape Room Tutor Handbook Expert Level.hr

Lataa

Katsele verkossa

NEET-SYSTEM IO1 Escape Room Tutor Handbook Intermediate Level.hr

Lataa

Katsele verkossa

NEET-SYSTEM IO1 Escape Room Tutor Handbook Introductory Level.hr

Lataa

Katsele verkossa

Oppimistulokset - aloitekyky ja yrittäjyys

Lataa

Katsele verkossa

Oppimistulokset - digitaalinen osaaminen

Lataa

Katsele verkossa

Oppimistulokset - sosiaaliset ja kansalaistaidot

Lataa

Katsele verkossa

Oppimitulokset - tietoisuus ja ilmaisu

Lataa

Katsele verkossa

Verkkopakopelien luomisen 8 vaihetta

Lataa

Katsele verkossa