O1 - Koulutukselliset verkkopakopelit

Koulutukselliset verkkopakopelit käsittelevät neljää keskeistä osaamisaluetta; digitaaliset taidot, sosiaaliset- ja kansalaistaidot, aloitekyky ja yrittäjyystaidot, tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot.

Kussakin osaamisalueessa on neljä eri taitotasoa; johdanto, keskitaso, edistynyt ja asiantuntija.