O1 - Gry edukacyjne Escape Room

Wyzwania związane z grą online, które obejmują ten innowacyjny zasób edukacyjny, będą dotyczyć 4 kluczowych obszarów kompetencji, a mianowicie; Kompetencje cyfrowe; Kompetencje społeczne i obywatelskie; Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości; Świadomość i ekspresja kulturowa.

W każdym obszarze kompetencji zasoby będą dotyczyć 4 różnych poziomów umiejętności, a mianowicie; wprowadzający, średniozaawansowany, zaawansowany i ekspert.

Różne poziomy zapewnią, że uczniowie będą mogli korzystać z opracowanych narzędzi niezależnie od wcześniejszej historii edukacyjnej oraz zapewnią zrównoważone doświadczenie edukacyjne dla uczących się, umożliwiające im rozwijanie umiejętności poprzez przechodzenie przez kolejne poziomy.