O1 - Koulutukselliset verkkopakopelit

Koulutukselliset verkkopakopelit käsittelevät neljää keskeistä osaamisaluetta; digitaaliset taidot, sosiaaliset- ja kansalaistaidot, aloitekyky ja yrittäjyystaidot, tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot.

Kussakin osaamisalueessa on neljä eri taitotasoa; johdanto, keskitaso, edistynyt ja asiantuntija.

 

 

Oppimistulokset - aloitekyky ja yrittäjyys

Lataa

Katsele verkossa

Oppimistulokset - digitaalinen osaaminen

Lataa

Katsele verkossa

Oppimistulokset - sosiaaliset ja kansalaistaidot

Lataa

Katsele verkossa

Oppimitulokset - tietoisuus ja ilmaisu

Lataa

Katsele verkossa

Verkkopakopelien luomisen 8 vaihetta

Lataa

Katsele verkossa