O1 - Online únikové místnosti

Online únikové místnosti, které tvoří tento inovativní studijní zdroj, se budou zabývat 4mi klíčovými oblastmi kompetencí, jmenovitě; Digitální kompetence; Sociální a občanská kompetence; Podnikání a Kulturní povědomí.
V každé oblasti kompetencí budou zdroje řešit 4 různé úrovně dovedností, a to; úvodní, středně pokročilý, pokročilý a odborný.
Různé úrovně zajistí, aby se žáci mohli zapojit do nástrojů vyvinutých bez ohledu na předchozí vzdělávací zkušenost a aby byla zajištěna udržitelná vzdělávací zkušenost žáků, která jim umožní rozvíjet své dovednosti prostřednictvím dostupných úrovní.

 

NEET-SYSTEM IO1 Escape Room Tutor Handbook Advanced Level.hr

Download

View online

NEET-SYSTEM IO1 Escape Room Tutor Handbook Expert Level.hr

Download

View online

NEET-SYSTEM IO1 Escape Room Tutor Handbook Intermediate Level.hr

Download

View online

NEET-SYSTEM IO1 Escape Room Tutor Handbook Introductory Level.hr

Download

View online