O4 - Toimintatapasuositukset

Projektipartnerit uskovat, että ehdotetulla toimintamallilla voi olla merkittävää vaikutusta tulevaisuuden toimintatapojen kehittämisessä alalla. Projektin löydökset on koottu toimintatapasuositusdokumentiksi.

Toimintatapasuositukset

Lataa

Katsele verkossa