O4 - Policy Paper

Partnerzy konsorcjum są przekonani, że proponowany model może mieć znaczący wpływ na przyszły rozwój polityki w tym obszarze i przygotują dokument strategiczny przedstawiający ustalenia konsorcjum.

Zasoby będą dostępne do marca 2020 r