Warsztaty

Spotkaj się z nami na lokalnych warsztatach edukacyjnych Escape Room Challenge w czerwcu 2020 r

Warsztaty edukacyjne Escape Room Challenge odbędą się w każdym kraju partnerskim w 19 miesiącu wraz z zakończeniem wszystkich prac rozwojowych.

Warsztaty te będą kluczowymi wydarzeniami upowszechniającymi  i zostaną wykorzystane do promowania nowych zasobów w sektorze edukacji dorosłych, a także do zaangażowania grup NEET.

Co najmniej 25 członków grupy docelowej NEET weźmie udział w warsztatach i zostanie zapoznanych z pakietem zasobów edukacyjnych escape room oraz platformą internetową, gdzie mogą uzyskać dostęp do 32 zasobów.

Warsztaty te zostaną wykorzystane, aby dać potencjalnym uczniom możliwość rozwoju umiejętności, które zapewnia projekt NEET-SYSTEM, a także w celu wsparcia dla uczących się umożliwiajac im osiagniecie wyznaczonych celów edukacyjnych.