TERVETULOA!

NEET-SYSTEM oli Erasmus+ rahoitettu projekti.
Tältä verkkosivustolta löydät tietoa projektin järjestämistä tapahtumista, kehitetyistä materiaaleista ja verkko-oppimisympäristöstä. 

Mikä on  NEET-SYSTEM?

Projektin ensisijaisena tavoitteena li suunnitella ja kehittää haastelähtöiseen oppimiseen pohjautuvaa räätälöityä koulutusta, tarkoituksena aktivoida nuoria, jotka eivät ole koulutuksen, työelämän tai harjoittelun piirissä  (NEET=young people who are Not in Education, Employment, or Training") ja tukea heitä kehittämään taitoja ja osaamista, jotka auttavat heitä integroitumaan uudelleen koulutukseen tai työelämään. 

Projekti kehitti myös aikuiskouluttajille suunnatun täydennyskoulutusohjelman uuden oppimateriaalin käyttämisestä ja sellaisten taitojen kehittämisestä, joiden avulla he pystyvät kehittämään uusia haasteita tulevaisuudessa.