O2 - Vzdělávacího programu a příručky

Partneři vyvinou na míru připravený program dalšího vzdělávání, aby zajistili, že pedagogové dospělých jsou plně vyškoleni, aby využili potenciál zdrojů online únikové místnosti NEET-SYSTEM a online platformy, která pomůže členům cílové skupiny NEET rozvíjet vybrané klíčové kompetence, které jsou důležité pro uplatnění na evropském trhu práce.


Zdroj bude k dispozici do března 2020

In-Service Training Programme Curriculum

Download

View online

Neet System Handbook Final

Download

View online

Online safety in digital world exercise

Download

View online

NEET SYSTEM A1.1 ANNEX 1

Download

View online

NEET SYSTEM A1.1 ANNEX 2

Download

View online

NEET SYSTEM A1.2 ANNEX 1

Download

View online

NEET SYSTEM A1.2 ANNEX 2 FlashcardActivityInstructions

Download

View online

NEET SYSTEM A1.2 ANNEX 2 Flashcards

Download

View online

NEET SYSTEM A1.2 ANNEX 2 Flashcards Board

Download

View online

NEET SYSTEM A1.2 OnlineQuiz

Download

View online

NEET SYSTEM A1.3 ANNEX 1

Download

View online

NEET SYSTEM B1.1 ANNEX 1 Narrative Dos&Donts ActivityInstructions

Download

View online

NEET SYSTEM B1.1 ANNEX 1 Narratives Dos&Donts Flashcards

Download

View online

NEET SYSTEM B1.1 ANNEX 1 Narratives Dos&Donts Flashcards Board

Download

View online

NEET SYSTEM B1.1 ANNEX 2

Download

View online

NEET SYSTEM B1.1 OnlineQuiz

Download

View online

NEET SYSTEM B1.2 ANNEX 1

Download

View online

NEET SYSTEM B1.3 ANNEX 1

Download

View online

NEET SYSTEM B1.4 ANNEX

Download

View online