O2 - Program doskonalenia zawodowego i podręcznik

Partnerzy opracują specjalnie opracowany program doskonalenia zawodowego, aby zapewnić, że nauczyciele dorosłych są w pełni przeszkoleni, aby wykorzystać potencjał zasobów edukacyjnych pokojów ewakuacyjnych NEET-SYSTEM oraz platformę internetową, aby pomóc członkom grupy docelowej NEET rozwinąć wybrane kluczowe kompetencje, które są wysoce cenione na europejskim rynku pracy.

Zasoby będą dostępne do marca 2020 r

Neet System Handbook Final

Pobierz

Przeglądaj online