Εργαστήρια

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την ανάπτυξη διαδικτυακών δωματίων απόδρασης (Escape Rooms) πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα-εταίρο από τον μήνα Απρίλιο του 2020, αφότου ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού. 

Αυτά τα εργαστήρια αποτελέσουν τις βασικές δραστηριότητες διάχυσης του έργου και χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση των νέων πηγών Escape Rooms στον τομέα της εκπαίδευσης των ενηλίκων αλλά κυρίως για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 

Τουλάχιστον 25 μέλη της ομάδας στόχου (νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) παρακολούθησαν εργαστήρια στα οποία τους παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις 32 πηγές που περιλαμβάνουν διαδικτυακά δωμάτια απόδρασης. 

Αυτά τα εργαστήρια θα χρησιμοποιηθούν για να δώσουν στους νέους μαθητευόμενους τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το είδος της κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων που παρέχει το έργο NEET-SYSTEM και επίσης να περιγράψουν μία ευρεία ποικιλία τρόπων επίτευξης των μαθησιακών τους στόχων.