O2 - Program doskonalenia zawodowego i podręcznik

Partnerzy opracują specjalnie opracowany program doskonalenia zawodowego, aby zapewnić, że nauczyciele dorosłych są w pełni przeszkoleni, aby wykorzystać potencjał zasobów edukacyjnych pokojów ewakuacyjnych NEET-SYSTEM oraz platformę internetową, aby pomóc członkom grupy docelowej NEET rozwinąć wybrane kluczowe kompetencje, które są wysoce cenione na europejskim rynku pracy.

Zasoby będą dostępne do marca 2020 r

In-Service Teacher Training Programme Curriculum Outline final

Pobierz

Przeglądaj online

Online safety in digital world exercise

Pobierz

Przeglądaj online

NEET SYSTEM A1.1 ANNEX 1

Pobierz

Przeglądaj online

NEET SYSTEM A1.1 ANNEX 2

Pobierz

Przeglądaj online

NEET SYSTEM A1.2 ANNEX 1

Pobierz

Przeglądaj online

NEET SYSTEM A1.2 ANNEX 2 FlashcardActivityInstructions

Pobierz

Przeglądaj online

NEET SYSTEM A1.2 ANNEX 2 Flashcards

Pobierz

Przeglądaj online

NEET SYSTEM A1.2 ANNEX 2 Flashcards Board

Pobierz

Przeglądaj online

NEET SYSTEM A1.2 OnlineQuiz

Pobierz

Przeglądaj online

NEET SYSTEM A1.3 ANNEX 1

Pobierz

Przeglądaj online

NEET SYSTEM B1.1 ANNEX 1 Narrative Dos&Donts ActivityInstructions

Pobierz

Przeglądaj online

NEET SYSTEM B1.1 ANNEX 1 Narratives Dos&Donts Flashcards

Pobierz

Przeglądaj online

NEET SYSTEM B1.1 ANNEX 1 Narratives Dos&Donts Flashcards Board

Pobierz

Przeglądaj online

NEET SYSTEM B1.1 ANNEX 2

Pobierz

Przeglądaj online

NEET SYSTEM B1.1 OnlineQuiz

Pobierz

Przeglądaj online

NEET SYSTEM B1.2 ANNEX 1

Pobierz

Przeglądaj online

NEET SYSTEM B1.3 ANNEX 1

Pobierz

Przeglądaj online

NEET SYSTEM B1.4 ANNEX

Pobierz

Przeglądaj online