Radionice

Upoznajte nas na lokalnim edukativnim radionicama Escape Room Challenge u lipnju 2020

Upoznajte nas na lokalnim edukativnim radionicama Escape Room Challenge u lipnju 2020

Online edukativne radionice soba za bijeg održat će se u svakoj partnerskoj zemlji u 19. mjesecu projekta kako bi se poklopile sa završetkom svih razvojnih radova.

Ove će radionice biti ključni događaji širenja ili umnožavanja i koristit će se za promociju novih resursa unutar  sektora obrazovanja odraslih, ali također i posebno za angažiranje NEET target grupa.

Minimalno 25 članova NEET ciljne skupine prisustvovat će radionici i upoznati se s paketom mrežnih obrazovnih resursa za bijeg i online platformom gdje mogu pristupiti  svih 32 resursa.

Ove će se radionice koristiti kako bi se potencijalnim polaznicima omogućilo da isprobaju ovu vrstu treninga i razvoja kompetencija koje pruža projekt NEET-SYSTEM, kao i da istaknu opseg alata i materijala za polaznike dostupne kao podrška u ispunjavanju njihovih ciljeva učenja.