dobro došli!

NEET-SYSTEM je  projekt financiran od strane Erasmus+.

Na ovoj web stranici pronaći ćete informacije o događajima organiziranim u sklopu projekta, razvijenim resursima i posebnom on-line okruženju za učenje.

Što je NEET-SYSTEM?

Primarni cilj projekta je osmisliti i razviti obrazovnu intervenciju temeljenu na izazovima usmjerenu na ponovno angažiranje NEET-a (mladih koji nisu uključeni u obrazovanje, nisu zaposleni ili na osposobljavanju) i pružanje podrške u izgradnji vještina i kompetencija za pomoć u njihovoj reintegraciji u obrazovanje ili zaposlenje.

Partneri će se u početku usredotočiti na izgradnju povjerenja i samopuzdanja koji su možda narušeni prošlim negativnim iskustvima i na rješavanje motivacijskih nedostataka koji djeluju kao prepreke angažmanu.

Nakon što se NEET-ovci ponovno angažiraju, izazovi online sobe za bijeg usredotočit će se na razvoj tržišno orijentiranih ključnih kompetencija.

Za stručnjake u obrazovanju odraslih koji će u konačnici biti zaduženi za pružanje i održavanje ove nove intervencije, partneri predlažu sveobuhvatan program stručnog usavršavanja kako bi im pomogli u korištenju ovih novih resursa, ali i razvijanje ključnih vještina koje će im omogućiti stvaranje novih izazova u budućnosti.