Workshopy

Seznamte se s námi na místních online vzdělávacích únikových seminářích Escape Room Challenge v červnu 2020

Národní seminář NEET SYSTEM v České republice

V našem vzdělávacím centru v Krnově se 30. září 2020 uskutečnil národní workshop NEET SYSTEM v České republice. Měli jsme štěstí a zvládli jsme náš workshop prezenční formou těsně před 2 vlnou COVID 19 a dalším uzamčením. Měli jsme 11 účastníků z různých organizací poskytujících služby pro NEETs v naší oblasti. Na začátku akce jsme představili projekt NEET SYSTEM a webovou stránku projektu. Druhá prezentace byla o výukové platformě a praktických příkladech jejího použití, následovala praktická zkouška online únikových místností. Po přestávce  jsme účastníkům představili další výukové programy a praktické příklady, jak používat vyvinuté nástroje s mladými lidmi a NEETs. Po obědě jsme představili Programové prohlášení a zahájili otevřenou diskusi s účastníky. Účastníci hodnotí všechny prezentované výstupy velmi pozitivně. Oceňují, jak jsou nástroje praktické a atraktivní pro cílové skupiny. V návaznosti na to jsme všem účastníkům zaslali e-mailem projektové materiály a odkazy na výstupy.