Vítejte!

NEET-SYSTEM je projekt podpořený z programu Erasmus+ 

Primárním cílem projektu je navrhnout a vyvinout na míru šitou vzdělávací intervenci zaměřenou na zapojení mladých NEET (mladých lidí, kteří nejsou ve vzdělávání, zaměstnání nebo odborné přípravě) a podporovat je v budování dovedností a kompetencí, které napomáhají jejich opětovné integraci do vzdělání nebo zaměstnání.
Tento projekt je speciálně zaměřený na mladé lidi s předchozí negativní vzdělávací zkušeností nebo ty, kteří předčasně ukončili školní docházku a  nedokončili formální vzdělávání.
Cílem je tyto mladé lidi znovu zapojit o vzdělávání pomocí online únikových místností a zaměřit se na rozvoj klíčových tržně orientovaných kompetencí.
Pro odborníky v oblasti vzdělávání dospělých, kteří budou v konečném důsledku pověřeni zajišťováním a udržováním těchto nových intervenčních nástrojů, připravujeme komplexní program dalšího vzdělávání, který by je podpořil při využívání těchto nových zdrojů, ale také rozvíjel jejich klíčové dovednosti.