Καλωσορίσατε!

Το έργο NEET-SYSTEM χρηματοδοτείται από το ταμείο Erasmus+.

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις, τις πηγές και το διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον του έργου.

Η φιλοσοφία του έργου NEET-SYSTEM

Βασικός στόχος του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας εκπαιδευτικής παρέμβασης, η οποία στηρίζεται σε παιχνίδια-προκλήσεις και αποσκοπεί στην επανένταξη των νέων (ατόμων που βρίσκονται Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης, ή Κατάρτισης) και να τους στηρίξει να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους, ώστε να επανενταχθούν στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. 

Οι εταίροι του έργου επικεντρώθηκαν αρχικά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των νέων που ενδεχομένως να είχανε χαθεί εξαιτίας προηγούμενων αρνητικών εμπειριών όπως, επίσης, και στην ενίσχυση των χαμηλών κινήτρων τα οποία λειτουργούν ως εμπόδια στη συμμετοχή τους.

Αφού διασφαλίστηκε η συμμετοχή των νέων στο έργο, τα διαδικτυακά παιχνίδια απόδρασης εστίασαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας.   

Για τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίοι τελικά κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν και να υιοθετήσουν την εν λόγω παρέμβαση, οι εταίροι του έργου πρότειναν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για να τους υποστηρίξουν στη χρήση αυτών των νέων πηγών αλλά και στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν νέες πηγές στο μέλλον.